Electra Bot Gizlilik Politikası
Electra'yı kullanarak aşağıdaki gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.

Hangi veriler saklanır?

Sunucu Verileri, Kanal Verileri, Kullanıcı verileri ve Rol Verileri saklanmaktadır.

Bu verilere 3. Taraf her hangi biri erişebilir mi?

Hayır.
TCK’nın 136. maddesindeki “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu, seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir. Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin başkasına verilmesi, kişisel verilerin yayılması ve kişisel verilerin ele geçirilmesi şeklindeki seçimlik hareketlerin birinin gerçekleştirilmesiyle suç işlenmiş olacaktır.

Veriye neden ihtiyaç duyuyorsunuz ve ne için kullanıyorsunuz?

Sunucu Verileri, (otomatik denetim, konfigürasyon ayarları vb.) için saklanır.
Kanal kimlikleri moderasyon (günlük kanalı, gelen giden kanalı vb.) ayarları için saklanır.
Kullanıcı Kimlikleri, kişisel komutlar için saklanır.
Rol Kimlikleri, moderasyon (otomatik rol, kayıt rolü, günlük vb.) için saklanır.

Verilerinizi nasıl kaldırabilirsiniz?

Electra Destek Sunucusuna katılarak Electra botun geliştiricisi olan ERVEL ile iletişime geçerek kişisel verilerinizi kaldırabilirsiniz. Sunucu verilerini ise botu sunucudan çıkarak otomatik olarak kaldırabilirsiniz.
Fakat kara liste kullanıcı verilerini ancak geliştirici kaldırmayı uygun görürse kaldırır.
Not: Kullanıcılarımıza haber vermeksizin bunu değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu politika en son 31 Ocak 2021 tarihinde güncellenmiştir.

Kişisel verileri yayma ve ya başkasına verme suçu nasıl işlenir?

TCK’nın 136. maddesinde korunan hukuki değer genel olarak kişilerin özel hayatı ve hayatın gizli alanı, özelde ise kişisel verilerdir. Bu düzenlemeler ile tüm kişisel veriler koruma altına alındığından kişisel verilerin mutlaka gizli olması zorunlu değildir. Gizli olmayan ve herkes tarafından bilinen kişisel veriler de hukuka aykırı eylemlere karşı korunmalıdır. Zira kişisel verilerin korunmasına ilişkin suçlarda korunan hukuki değer “sır” olmayıp, verinin ilgilisi olan kişinin kişilik haklarıdır.
TCK’nın 136. maddesindeki “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu, seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir. Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin başkasına verilmesi, kişisel verilerin yayılması ve kişisel verilerin ele geçirilmesi şeklindeki seçimlik hareketlerin birinin gerçekleştirilmesiyle suç işlenmiş olacaktır.
“Kişisel verileri bir başkasına verme” seçimlik hareketinde, maddede geçen “başkası” gerçek bir kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilecek, veriler bu kişilere elden, posta ya da internet üzerinden elektronik posta ile vb. şekillerde verilebilecektir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde “vermek”; “üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek, düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek” şeklinde açıklanmıştır. Bu seçimlik harekette verilerin hukuka uygun ya da aykırı yöntemle elde edilmiş olmasının önemi bulunmamakta olup, önemli olan husus verme eyleminin hukuka aykırı olmasıdır.
“Kişisel verileri yayma” seçimlik hareketi de çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilecektir. İnternet üzerindeki bir web sitesinde kişisel verileri yayınlamak, birçok kişiye elektronik posta ile ya da telefondan kısa mesajla göndermek, yazılı ya da görsel medyada yayınlamak gibi… Türk Dil Kurumu sözlüğünde “yaymak”; “birçok kimseye duyurmak, çevreye dağılmasına sebep olmak” olarak açıklanmıştır.
“Kişisel verilerin ele geçirilmesi” seçimlik hareketi ise; kişisel verilerin kayıtlı olduğu belgelerin alınması ya da kayıtlı olduğu bilişim sisteminden ele geçirilmesi vb… şekillerde gerçekleştirilebilecektir. Ele geçirme fiili, başkasının hakimiyeti altında bulunan bir kişisel verinin, failin hakimiyeti altına girmesi ile gerçekleşmiş olacaktır.
Bu suçta herhangi bir neticenin gerçekleşmesi aranmadığından maddede sayılan seçimlik hareketlerin yapılmasıyla suç oluşacaktır. Bu açıdan TCK’nın 136. maddesindeki “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” soyut tehlike suçudur.